41035/001 Αριστερός βραχίονας για ανοιγόμενες θύρες

Product Code: 41035/001

.